Prawa konsumenta

  Podstawowe prawa konsumenta w Internecie

Kupujący w Internecie nie może zapominać, że w sieci posiada określone uprawnienia zatwierdzone umowami dotyczącymi handlem elektronicznym, oto najważniejsze z nich:

 • prawo do pisemnego poświadczenia informacji o dokonaniu przez kupującego zakupu ( przeważnie za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zastępczym rozwiązaniem jest wydruk strony, na której pojawia się potwierdzenie złożenia zamówienia.

 • możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia żadnych konsekwencji ze strony kupującego (tzw. cooling-off period - czas na ochłonięcie) w ciągu minimum 7 dni bądź dłużej, zgodnie z prawem Unii Europejskiej (w polskim prawie przyjęto termin 10 dni.) Termin ten rozpoczyna się od daty zakupu towaru, jego doręczenia lub dnia zawarcia umowy o usługę.

 • 30 dni na realizację zamówienia, przy czym wszelkich zmianach i odstępstwach sprzedający powinien informować kupującego o:

  - cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie składniki zakupu towaru

  - zasadach zapłaty

  - kosztach i terminie, sposobie dostarczenia zamówienia

  - miejscu i sposobie składania reklamacji

  - o możliwości odstąpienia od umowy

 • Zanim dokonamy zakupu powinniśmy pamiętać:

  - o sprawdzeniu adresu i numeru przedsiębiorcy;

  - czy i w jaki sposób sprzedający zapewni ochronę Twojej prywatności i jak będzie przetwarzał dane osobiste;

  - sprawdź ewentualne dodatkowe koszty zakupu, jak np. koszty przesyłki.